Vyskú?a?
SITEPRO
SITE PRO je systém na tvorbu modernych webstránok pre mestá a obce s jednoduchou administráciou ich obsahu.

Webová stránka vašej obce od SITE PRO bude

informova? ob?anov o v?etkych podstatnych informáciách. Jednoduchy a vkusny dizajn zabezpečí bezproblémovú orientáciu na webstránke a vďaka ľahkej administrácii sa webovú stránku naučí ovládať a spravovať ktokoľvek.

1.

MODERNá, AKTUáLNA
A PREHĽADNá

Moderny, nadčasový dizajn webstránky od SITE PRO prehľadne zobrazia počítače, mobily aj tablety. Jednoduchy prístup ku všetkym podstatnym informáciám a udalostiam je samozrejmosťou.

2.

Komunikatívna

Vďaka jednoduchému pridávaniu oznamov a článkov budú občania vašej obce neustále informovaný o všetkom, čo sa vo vašej obci dialo a deje.

3.

ĽAHKO SPRAVOVATEľNá

Články, oznamy, fotky či súbory rôznych formátov sa publikujú jednoducho a rýchlo. Navyše, úprava už publikovaných položiek je možná kedykoľvek.

4.

CENOVO DOSTUPNá

Kvalitny web od SITE PRO si môžete dovoliť aj v prípade malého rozpočtu. Mesačné splácanie či iná forma dohody nie je problémom.

Vysledkom dizajnu a funkcionalít od SITE PRO je webová stránka obce, ktorá občanov informuje a zároveň ponúka možnosť rychleho a prehľadného vyhľadávania užitočnych informácií a dôležitých tlačív. Erb, farby a atmosféra vašej obce tak budú žiť aj online.

ako môže vyzerať aj vaša web stránka

MáTE ZáUJEM O WEBSTRáNKU VAšEJ OBCE OD SITE PRO? KONTAKTUJTE NáS!

V prípade záujmu alebo akychkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na telefónnom čísle 0911 445 573

KTO SME?

Spoločnosť SITE PRO sa venuje tvorbe modernych, pútavych a preh?adnych webov pre mestá a obce.